Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologi Podcasten

Jun 27, 2017

Interview med Peter Wangel. Peter Wangel er en dygtig musiker der som 18 årig blev diagnosticeret med bipolar affektiv lidelse.

Bipolar affektiv lidelse er en genetisk betinget sygdom der skaber forstyrrelser i hjernen således at man i perioder svinger fra at hjernen kører med 500 km/t i timen og man er ekstremt...